Przedsiębiorstwo DRIMER Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.2.1 Badania na rynek, pn.: „Wdrożenie wyników badań w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej folii w firmie DRIMER”

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności oraz potencjału technologicznego Spółki DRIMER poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnej folii. Opracowane w toku prac B+R rozwiązanie technologiczne pozwoli na wprowadzenie do oferty produktowej firmy innowacyjnej folii, która odpowiada na wszystkie zgłaszane przez klientów potrzeby.

Innowacyjność rozwiązania oparta jest na takim zaprojektowaniu linii technologicznej do produkcji regranulatów, a także maszyn do nakładania nanopowłok, które w połączeniu umożliwią wytworzenie innowacyjnej folii o parametrach oczekiwanych przez klientów i nieobecnych na polskim i europejskim rynku. Rozwiązanie pozwala więc wdrożyć w przedsiębiorstwie unikalnie połączoną technologię produkcji regranulatu i nakładania nanopowłok, w wyniku której powstanie udoskonalona innowacyjna folia ochronna. W porównaniu do obecnych na rynku folii z recyklatów, będzie to folia o większej wytrzymałości, przezierności i hydrofobowości, zniwelowanym zapachu, zmniejszonej elektrostatyczności. Będzie pochodziła w 100% z odzysku (ekologiczność)

Będzie to możliwe poprzez budowę nowego zakładu, w którym zostanie uruchomiona nowoczesna linia technologiczna do produkcji regranulatu o wyjątkowych parametrach, a także poprzez zakup środków trwałych do nakładania nanopowłok, wykorzystanych łącznie do wytworzenia produktu końcowego, co umożliwi otrzymanie wszystkich wskazanych powyżej cech. Dzięki innowacyjnemu produktowi, firma będzie mogła zaoferować swoim klientom rozwiązanie, które odpowiada na ich zidentyfikowane problemy, a jednocześnie pozwala powtórnie wykorzystywać odpady tworzywowe, co odpowiada na dzisiejsze wymogi środowiskowe i trendy proekologiczne. Produkt z uwagi na swoje właściwości i konkurencyjną cenę, zastąpi dotychczas produkowane folie z regranulatów.

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną założone cele: wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa innowacyjnego produktu – udoskonalonej folii, która pozwoli na znaczącą poprawę konkurencyjności Spółki DRIMER, należącej do sektora MŚP na rynku polskim i europejskim.

 

Wartość projektu: 20 822 424,00 zł
Dofinansowanie: 7 515 810,00 zł

Skip to content